Motivaatio hukassa?

Onko opiskelumotivaatiosi hukassa? Tuntuuko, ettet saa riittävästi aikaan? Tiedätkö mitä haluat?

Jos opiskelet yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, ammattiopistossa, lukiossa tai yläasteella eikä opiskelu syystä tai toisesta juuri nyt kovasti maistu, kerro meille tilanteesi tällä lomakkeella. Annamme tammikuun ajan ilmaisia vinkkejä etenemismahdollisuuksista joko henkilökohtaisesti tai täällä blogissamme yleisesti (mikäli uhkaamme hukkua yhteydenottoihin).

Osalle vastaajista tarjoamme mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi henkilökohtaiseen valmennukseen, johon liittyvässä tutkimuksessa etsimme parhaita coaching-pohjaisia valmennusmenetelmiä oppimisen tukemiseen.

Tutkimukseen liittyvät valmennustapaamiset tapahtuvat kevätlukukaudella 2013. Paikkana on joko Innopoli Espoon Otaniemessä tai virtuaalinen verkkoympäristö.

Tervetuloa mukaan auttamaan ja hyötymään itse! Vastauslomakkeeseen pääset myös tästä.

Educons Oy
Tekniikantie 12 (Innopoli 1)
02150 Espoo
info(at)educons.fi

Opettaja! Etsimme opiskelijoita valmennuksen tutkimusryhmään

Etsimme opiskelijoita valmennettavaksi ryhmään, jonka avulla tutkitaan erilaisten valmennusmenetelmien soveltuvuutta opiskelijoiden oppimisen ja elämänhallinnan tukemiseen. Valmennus ei aiheuta kustannuksia opiskelijoille.

Educons Oy käynnistää vuoden 2013 alussa tutkimuksen, jonka tavoitteena on löytää tehokkaita menetelmiä ja työkaluja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden oppimisen ja elämänhallinnan tukemiseen. Opiskelijoilla tässä tarkoitetaan yläasteen ja lukion koululaisia sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa opiskelevia henkilöitä. Tavoitteena on myös löytää vanhempien ja nuorten kanssa tekemisissä olevien henkilöiden käyttöön soveltuvia, riittävän yksinkertaisia ja helposti opittavia tukimenetelmiä.

Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että itse asetetut tavoitteet helpottavat opiskelijan motivoitumista. Tästä syystä menetelmiä ja työkaluja haetaan erityisesti tavoitteiden asettamiseen, niiden muotoilemiseen eteenpäin vievällä tavalla ja keinoihin seurata ja tukea niiden toteutumista.

Tutkimus on tyypiltään toimintatutkimus, jossa opiskelijoita valmennetaan ja kukin tapaus ja sen eteneminen kuvataan laadullisin menetelmin tutkijoiden pitämien verkossa toimivien havaintopäiväkirjojen ja opiskelijoiden pitämien oppimispäiväkirjojen avulla. Apuna käytetään myös eri sidosryhmille tehtäviä lomakekyselyjä, joita valikoidusti tarkennetaan haastatteluilla.

Jos kiinnostuit olemaan tavalla tai toisella mukana, ole hyvä ja täytä kyselylomake tästä!